TOBB Sigorta Riskleri Analizi Anket Formu

Sayın Üyelerimiz,

Değerli Sektör Mensuplarımız,

İKMİB ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası mutabık kaldığımız üzere deprem ve yangın ile ilgili kimya, plastik ve kağıt sektörleri başta olmak üzere kritik sektörler de faaliyet gösteren işletmelerin sigortalama sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi, sigortalama maliyetlerinin düşürülmesi gerekliliği konusunu TOBB Ambalaj Meclisi ve TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi gündemine tekrar taşımıştık.

Yapılan çalışmalar sonrası her iki Meclis aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, yüksek ticari ve sınai risklere teminat bulunamaması sorununun çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar için Birlikten veri talep edilmekte olduğu bilgisi ulaşmıştır.

Konuya ilişkin yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere, TOBB Birliği tarafından hazırlanan ve https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobb-teminat-soru-formu linkinden erişilebilecek soru formunun, sigorta teminatı bulamayan firmalarca doldurulması beklenilmektedir. Konu ile ilgili bilgilerinizi rica eder, ankete katılımızın sorunun çözümü konusunda önemli adımlardan biri olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,