Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına ilişkin değerlendirmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesi ile Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına ilişkin değerlendirmesine ekte yer alan dökümandan ulaşabilirsiniz.

Ekler:
Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına ilişkin değerlendirme - SGK
Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına ilişkin değerlendirme - SGK