Sert Plastik Ambalaj Sektörü; Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekliyor

Sert Plastik Ambalaj Sektörü olarak, “Azalt-Yeniden Kullan-Geri Dönüştür” ilkesi desteği ile 12 farklı hedefe yönelik çalışarak “Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleyen” bir sektörüz.

1987’de BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunca hazırlanan Brunland Raporuna göre Sürdürülebilir Kalkınma; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlanmış. 

Sektör olarak önümüzdeki en önemli engelin, ürünlerimizin kullanımı sonrası oluşan atıkların değerlendirilmesi olduğunu biliyor ve geri dönüşüm sektörünü destekliyoruz. Bu prensip çerçevesinde ;

1- Fakirliğin tüm şekillerini, her yerde sona erdirmek,

2- Açlığı sona erdirmek, gıda güvenliğine ve daha iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak,

3- Her yaş için sağlıklı yaşamayı garanti altına almak,

4- Cinsiyet eşitliğine ulaşmak için kadın ve erkek her bireye çalışma alanı sağlamak,

5- Temiz suya ulaşımı, suyun sürdürülebilir şekilde sağlanmasını ve bununla birlikte temizliği garanti altına almak,

6- Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi; tam, üretken ve düzgün işlere sahip olmayı desteklemek,

7- Dayanıklı alt yapılar kurmak, herkesi içine alan ve sürdürülebilir endüstrileşmeyi desteklemek ve yaratıcılığı beslemek,

8- Ülkeler içindeki ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltmak,

9- Sürdürülebilir üretim ve tüketim yapılarını garanti altına almak,

10- İklim değişikliği ve etkilerine karşı savaşmak,

11- Geri dönüşüm sektörünü destekleyerek, geri dönüştürülmüş hammadde kullanarak, yaratıcı tasarımlar ile Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve tüm deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak,

12- Aynı çalışma parametresi ile yer ekosisteminin sürdürülebilir kullanımlarını sağlamak, ormanlar ve toprak kaybını durdurmak, geri çevirmek, çölleşmeyle savaşmak, biyoçeşitlilik kaybını durdurmak,

Sürdürülebilir Kalkınma, Daha Temiz ve Sağlıklı bir Dünya için üretmeye devam ediyoruz.