SEPA Sektörel Gelişim Etkinlikleri

ASÜD-SEPA Etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerimizin sonuncusu,  “Otomasyon” ana teması ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Süt ve Süt Ürünleri Sanayisinde enjeksiyon, folyo, palet ve kasa ambalaj gruplarının ele alındığı ilk etkinliğimizi, termoform, şişirme ambalajlar ve kapak gruplarının yer aldığı ikinci etkinliğimiz takip etmişti.

Maliyet, verimlilik, covid 19 sürecinde sağlıklı tedarikçi-müşteri iletişiminin önemi, hammadde ve ürün bazlı ambalaj inovasyonları ihtiyacı, mevcut inovasyon ortamının geliştirilmesi için uygun yatırım ortamının oluşturulması için ihtiyacımız olan parametreler ve halihazıra devam eden sorunlar ile ilgili bilgi alışverişi yapılan ilk iki toplantımızı, hat verimliliği, maliyet düşüşü, otomasyon, iş güvenliği ve insana yakışır iş ortamı oluşturulması amacı ile düzenlediğimiz Cobot Otomasyon etkinliği takip etti.

Kasım ayı içinde gerçekleşen, yılın son etkinliği, Cobot Otomasyon eğitimi kaydını şu linke kayıt yaptırarak izleyebilirsiniz

Sert plastik ambalaj sektörü olarak ambalaj sektörünün ihracat kapasitesinde oldukça önemli yeri bulunan sektörümüz, direk ihracat yanında, gıda ve kimya sektörleri aracılığı ile ciddi bir endirek ihracat potansiyeline sahip.

SEPA olarak; paydaşı bulunduğumuz sektörler ile daha yakın, sorunların çözümüne odaklı ve yenilikçi işbirliği ortamlarının oluşturulmasının tüm paydaşların kazanacağı bir ekosistem yaratması için önemli olduğuna, bu sayede sadece firmalarımızın değil, Türkiye’ nin de hedeflenen ihracat potansiyeline hızla ulaşacağına inanıyoruz.