SEPA Envanter Raporu – 2018

Üye sayımızın arttırılması amacı ile IPSOS ile birlikte yürütülen çalışmanın sonuçlarını içeren envanter raporudur. Rapor 2018 itibari ile Sert Plastik Ambalaj Sektörünün yapısı ve durumu ile ilgili analizler içermektedir.

Ekler:
SEPA Envanter Raporu - 2018