SEPA – Covid19 Sektörel Etki Analizi Anketimiz Sonuçlandı

Covid19 sürecinin Sert Plastik Ambalaj Sektörüne etkilerini ölçmek için gerçekleştirdiğimiz Covid 19 Sektörel Etki Anket sonuçları belli oldu.

Anket sonuçları; katılımcılarımızın %71,4 ünün, Covid19 gibi zor bir süreçte üretime ara vermeden çalıştığını, işletmelerimizin %57,1’ inin Covid19 Pozitif vakası yaşamadan süreci atlattığını göstermektedir. Her sektör gibi süreçten negatif anlamda etkilenen sektörümüzde, Covid19 sebebi ile ihracat ve yeni müşteri kapasitesi açısından pozitif gelişmeler yaşanmış olması ise her krizde, fırsatlar olduğunu göstermektedir.

YEKDEM maliyetleri, finansal destekler, arge destekleri, yatırım maliyetlerinin düşürülmesi, GEKAP maliyetleri gibi konularda üyelerimizden gelen bildirimleri katılım sayısının sınırlı olması sebebi ile Bakanlıklar nezdinde, söz konusu anket çerçevesinde dile getirmemiz mümkün görünmemekle birlikte, GEKAP ve YEKDEM Maliyetlerin düşürülmesi ile ilgili talepler bağlı bulunduğumuz TOBB Meclisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının dikkatine iletilmiştir.

Anketimize katılarak değerli görüşlerini paylaşan ve zaman ayıran katılımcılarımıza teşekkür eder, taleplerinin kayda alındığını, oluşturulacak plan çerçevesinde çözüm yaratılmaya çalışılacağını belirtmek isteriz.

Ekler:
Covid19 Sektörel Etki Analizi Anket Sonuçları
Covid19 Sektörel Etki Analizi Anket Sonuçları