Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Destekleri Başlıyor

Değerli Üyelerimiz ve Sektör Mensuplarımız,

SEPA’ nın Teknolojik Dönüşüm ve Gelişim Çalışma Grubu üyesi olduğunu 2022 yılı ikinci dönemi bülteninde sizler ile paylaşmıştır.

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile paydaşı ve katılımcısı olduğumuz, Ekim 2022′ den bu yana çalışmaları devam eden Teknolojik Dönüşüm ve Gelişim Çalışma Grubunun yoğun çalışma programı sonrası TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) 2023 yılının ilk çağrısı “Yeşil Dönüşüm” özelinde açılıyor.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Özhuy, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Emre Canoğlu ve Gülşen Turan Kök’ ün bizzat katılım sağladığı Çalışma Grubunun toplantıları sonrası özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, sanayi kesimine yönelik üst politika belgelerinin hedefleri olan katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi amacıyla bir teknoloji ekosistemi olan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) destekleri belirlenmiştir.

Bu yıl, İklim Şurası Bilim ve Teknoloji Komisyonu’nda belirlenen başlıklara ek olarak grup paydaşlarının özverili katkılarıyla oluşturduğumuz Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında sunulacaktır. SAYEM Yeşil Dönüşüm kapsamına giren konuları SAYEM-Yeşil-Ar-Ge ve Yenilik Konu Başlıkları listesinde yer almaktadır.

TÜBİTAK 1704 SAYEM Sanayi Yenilik Ağı Mekanizması Destek Programına ve 2023 yılı çağrısına ilişkin bilgileri https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1704-sayem-sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi web sitesinden edinebilirsiniz. Çağrı 23 Ocak 2023 tarihinde açılacak olup, sürekli başvuruya açık olacaktır.  Yenilik Ağı platformlarına en fazla 4 yıl sürecek projeleri için 100 Milyon TL’ye kadar destek verilecektir. Desteklenen SAYEM projelerine, verilecek desteğe ek olarak uluslararası fon kaynaklarından geri ödemeli hibelerin sunulmasına ilişkin çalışmalar da devam etmektedir.

Saygılarımızla,