Tüsiad SD2-Ufuk 2020

Tüsiad tarafından 2018 yılı itibari ile uygulamaya konulan TÜSİAD SDprogramı teknoloji tedarikçisi ile sanayici arasındaki kopukluğu gidermek amacı ile uygulamaya konmuş bir program. Programın uygulanma amacı teknolojiyi üreten ama bunu uygulamaya geçirmekte zorlanan kesim ile neye ihtiyacı olduğunu bilen ama teknolojiyi bulamayan ya da yurtdışından edinen kesimi bir araya getirebilmek olarak tanımlanmış.

Sanayide Digital Dönüşüm olarak adlandırılan programın önceki dönem çağrılarında, sektörümüze de adapte edilebilecek farklı teknolojik çözümler mevcut. Üretim performanslarının arttırılması, büyük ve havaleli ürünlerin lojistik operasyonlarının optimizasyonu, blockchain platformu ile tedarik zinciri yönetimi ve optimizasyonu bunlardan birkaçı. Farklı sektörlerin deneyimlerinden yararlanarak, sorunlara farklı bakış açıları ile yaklaşıp, teknolojik çözümler yaratmak açısından önemli olabilecek platforma ve geçmiş dönem çağrılarına şu linkten ulaşabilirsiniz.

Söz konusu projelere kaynak yaratılması konusunda ise üyelerimize Ufuk 2020 programı kapsamında yararlanabilecekleri programları hatırlatarak, Ufuk 2020 kapsamında yararlanılabilecek Kobi Hızlandırıcı Programları, 22, 23 ve 24 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek Avrupa Araştırma ve Yenilikçilik Günlerini takip etmelerini tavsiye ediyoruz.