Sürdürülebilir Tasarım Üreticiler İçin Yeni Bir Kavram Değil !

Koruma amaçlı kullanıma başlanan ambalajlar, dayanım, esneklik, hafiflik avantajlarını bünyesinde barındıran plastikle buluşunca plastik ambalaj, sektörün öncü dallarından biri haline geldi. Ürünlerimizin kullanım sonrası çevresel etkilerini hafifletmek, attığımız her adımda, kurguladığımız her proses ve üründe sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmekle mümkün. Üreticiler için sürdürülebilirlik ;

Hammadde kullanımını azaltma
Toksik kimyasal içerikleri minimize etme,
Geri kazanılmış, kazanılabilir malzemeleri sisteme dahil etme,
Daha dayanıklı malzemelerin kullanımı,
Prosesten kaynaklanan atığı azaltma,
Enerji tüketimini azaltma,
Toksik kimyasalların kullanımını azaltma,
Enerji verimliliği,
Üründen kaynaklanan emisyonları ve atığı azaltma,
Ambalajlamanın minimize edilmesi (gramaj düşüşü)
Geri kazanılabilir malzemelerin sisteme dahil edilmesi,
Kolay geri dönüşümün sağlanması konularında hassas olmak anlamına geliyor.

Burç Öç tarafından hazırlanan yüksek lisans tezi, “Sürdürülebilir Tasarım” konusuna ışık tu-tarken, üreticiler olarak birkaç parametre haricinde zaten sürdürülebilirlik çerçevesinde hareket ettiğimizi düşündürüyor. Göz ardı ettiğimiz parametrelere dikkat ettiğimiz taktirde plastik ambalaj ile ilgili negatif kamuoyu algısını kolaylıkla değiştirmemiz mümkün.

Burç Öz tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Tasarım ile ilgili Yüksek Lisans çalışmasına Polen İTÜ’ de yer alan şu linkten ulaşabilirsiniz.