Sıfır Atık uygulamasını yasal zorunluluk ekseninden çıkarıp, çevre ve maliyet avantajlarına odaklanmak

Sıfır atık uygulamasını içselleştirmiş işletmeler, atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri dönüşümü sayesinde proseslerini basitleştirip, zaman verimliliğine ek olarak maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyorlar. Bu alanda yoğun çalışmaları bulunan ilk 10 firma ile ilgili şu linkten ulaşılabilir.