Plastik Ambalaj Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı

SEPA Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı İKMİB “Plastik Ambalaj Sektörü Gelecek Araştırması” çalıştayı 5 – 6 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği ASD desteği ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB tarafından geçtiğimiz hafta 5 – 6 Ocak 2018 Cuma – Cumartesi günlerinde İstanbul’da “Plastik Ambalaj Sektörü Gelecek Araştırması” konulu iki gün süren bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Plastik ambalaj sektöründe daha fazla katma değerin ülkemizde bırakılması, ithalata bağımlılığın azaltılması ve ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması hedefleri doğrultusunda bir yol haritası hazırlanması ve sektörün karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler sunulması amacıyla organize edilen çalıştaya Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Yönetim Kurulu Üyeleri, ASD Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Yönetim Kurulu Üyeleri, önde gelen plastik ambalaj ihracatçıları ile ilgili kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri katılmışlardır.

Çalıştayda, ihracat ve ithalatta yaşanan sorunlara yönelik somut örnekler ana gündem konusu olarak tartışılmış; ihracatçılarımızın yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm önerileri belirlenmiştir.

Sonuç raporu daha sonra yayınlanacaktır.