Dönüşüm

Plastik ambalaj çöp değildir!

Plastik ambalajlar yerel yönetimlerin ve sektördeki kurumların da desteğiyle geri dönüşüm esasları içinde kullanılması gereken bir malzemedir. Dönüşüm kutularının toplum tarafından doğru şekilde kullanılması ve bu kullanımın nesilden nesile bir alışkanlık haline getirilmesi plastiği tamamen zararsız ve çevre dostu kılar. Plastiğin doğaya, denize gelişigüzel atılması ise geleceğimiz açısından olumsuz etkiler yaratır. Bu bakımdan toplumumuzun bilinçlendirilmesi sektörümüz ve doğamız için hayati önem taşır.

Unutmayalım! Tüm sert plastik ambalajlar mekanik yöntemlerle geri dönüştürülebilir. HDPE ambalajların mekanik yöntemlerle hem ileri, hem geri dönüştürülebilmesi mümkündür. Gıda ambalajları kontaminasyon riski nedeni ile mekanik olarak geri dönüştürülürken, kimyasal dönüşüm ile ileri dönüştürülerek kullanılabilir.

Tüm dünyada geri dönüşüm / geri kazanım faaliyetlerine yardımcı olması bakımından plastik ambalajların işaretlenmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu işaretler ilk olarak ABD’li bir plastik demeği SPI — The Society of the Plastics Institute tarafından 1988 yılında ortaya konmuştur. Bu sembollerin ambalajlar üzerinde işaretlenmesi, ABD’ nin bazı eyaletlerinde zorunludur. Avrupa Birliği (AB) Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi’ ne göre kullanılan malzemenin türü ambalaj üzerinde belirtilecekse benzer bir şekilde İşaretleme yapılacaktır. Avrupa Standartları Örgütünün (CEN) de ambalajların işaretlenmesi konusunda benzer tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu sembollerin kullanılması, plastik ambalajların geri dönüştürülmesi / geri kazanılması işlemi sırasındaki ayırma işlemini son derece kolaylaştırmaktadır.

Sert Plastik Ambalajların tamamı kolaylıkla dönüştürülebilirdir.

Bu noktada kavram karmaşası tanımlamalardan kaynaklanmaktadır. Geri dönüşüm kavramlarını detaylandırmak sorunların analizini kolaylaştıracaktır.

Türkçe’ ye “Geri Dönüşüm” olarak çevirdiğimiz “Recycling” kavramı herhangi bir malzemenin kullanım sonrasında tekrar kullanılabileceğini yani “Dönüşüme” uygun olduğunu ifade etmektedir.

Bu açıdan bakıldığında tüm sert plastik ambalajlar kolaylıkla dönüştürülebilirdir.

 

Üretim esnasında üretim prosesinin gerekliliğinden dolayı ortaya çıkan, kirlenmemiş tüm sert plastik ambalaj malzemeleri, mekanik olarak kendi içinde kolaylıkla dönüştürülebilir ve aynı malzemenin üretiminde kullanılabilir. Yani üretim prosesi sırasında tüm sert plastik ambalaj hammaddeleri “Upcycling – İleri Dönüşüme” uygundur.

PET – HDPE – PVC – LDPE – PP – PS – PC – OTHER

 

Gıda ambalajı olarak kullanıldıktan sonra atık olarak toplanan tüm plastik ambalajlar, mekanik olarak dönüştürülerek gıda ambalajı üretimi haricinde diğer plastik ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Yani “Downcycling – Geri Dönüşüme” uygundur.

PET – PVC – LDPE – PP – PS – OTHER

 

Gıda ambalajı dışındaki ambalajlar için kullanılan hammaddeler mekanik olarak kendi içinde dönüştürülerek endüstriyel ambalaj üretiminde kullanılabilir. Yani “Upcycling – İleri Dönüşüme” uygundur.

HDPE

 

Geri dönüşüm teknolojisindeki yenilikler ile PET gıda ambalajları kimyasal dönüşüm sayesinde ileri dönüştürülerek gıda ambalajı üretiminde kullanılabilmektedir. Yani kimyasal dönüştürülen PET ambalaj atıkları  “Upcycling – İleri Dönüşüme” uygundur.

PET

 

Kimyasal dönüşüm teknolojisi ile yakın zamanda PP & PS ambalajlar da ileri dönüştürülebilecektir.