PAGÇEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi

PAGÇEV

PAGEV’in Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi olan PAGÇEV; ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 3 Ocak 2014 tarihinde “Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ambalaj türleri için faaliyet göstermekle görevlendirilmiştir.

PAGÇEV, ürünlerini ambalajlı olarak yurt içi piyasaya süren işletmelerin bu ambalajları geri dönüştürme ve belgelendirme yükümlülüğünü üstlenerek, belediyelerle iş birliğiyle ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesini sağlamaktadır. Ayrıca ambalaj atığı ve geri dönüşüm konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmekte, geri dönüşümü özendirici kampanyalar düzenlemekte ve kamuoyunu bilinçlendirici spotlar hazırlamaktadır.

PAGÇEV

T. +90 212 425 13 13

T. +90 212 425 13 14

pagcev@pagcev.org

www.pagcev.org