Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Mart 2022 tarih ve 31795 sayılı Resmi Gazete ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde gerçekleştirilen düzenleme ile Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişikliklere linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Söz konusu değişiklik enerjiye dayalı üretim yapan bir sektör olarak belirli düzenlemeler içermesi ve finansal destekler açısından sağlanan olanaklar konusunda detaylar içermesi sebebi ile önemli.
Sektörel açıdan ;

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının OSB katılımcıları tarafından kullanılmasını teşvik etmek amacıyla güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin, sanayi parselinin en fazla yüzde 25’ine yapılabileceğine ilişkin sınırlamanın kaldırılması,

Devirlere ilişkin yapılan değişiklikle bugünün koşullarında gelişen sermaye araçlarının OSB’ler içinde de kullanmasının önünün açılması, OSB’lerdeki katılımcıların finansmana erişiminin güncel finans ve sermaye araçlarıyla kolaylaştırılmasının planlanması,

Dünya Bankası kredisi ile yapılan işlerde, sadece yapım değil müşavirlik, mal ve hizmet alımları da Bakanlıkça oluşturulan komisyonca kredi veren kuruluşun esasları çerçevesinde ihale yapılmasına imkan tanınması dikkatimizi çeken belli başlı değişiklikler arasında.

Yapılan düzenlemelerin tamamı için Resmi Gazete Linki