Merkez Bankası – Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu

Merkez Bankası tarafından 31/03/2020 tarihinde, Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere ilişkin duyuru yayınlanmıştır.

17 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan tebdirler ile aynı amaç doğrultusunda alınan ilave tedbirler, (i) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin desteklenmesi yoluyla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine (ii) bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliğin artırılmasına (iii) reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen mal ve hizmet ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda desteklenmesine yöneliktir. 

Söz konusu duyuruya Merkez Bankası duyurusundan veya ekten ulaşabilirsiniz.

Ekler:
Merkez Bankası Duyurusu
Merkez Bankası Duyurusu