Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyelerimiz,

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315) ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlamaları yeniden düzenlenmiş olup, bilgilerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla,