Küçük, Orta Ölçekli İşletmeler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Taleplerimiz doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete´de, bir kopyası ekte sunulan “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır. Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amaçlanmaktadır. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren tebliğe şu linkten ulaşılabilir.