Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar Değişikliği

TOBB Ambalaj  Meclisi ile TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile derneğimize ulaşan, 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karada Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararla birlikte yapılan değişiklikler arasında aşağıda yer verilenler önem arz etmektedir:

  • Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı AATUHK m. 22/A maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90’ıncı maddesinin 6’ıncı fıkrası kapsamında aranacak koşullar, düzenlemeden çıkartılmıştır.
  • Ayrıca işletmelerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun bulunmamasına ilişkin koşul, 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. Bu sayede vergi ve prim borcu olan işletmeler de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurusunda bulunabileceklerdir.
  • Kararın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının ğ bendinde yer bulan kredi limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre limitler 31.12.2020 tarihine kadar, KOBİ’ler için 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye; KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL’den 350 milyon TL’ye artırılmıştır.
  • Kararın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının b bendinde yer alan limit 250 milyar TL’den, 500 milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu sayede sağlanan kefaletlerin toplam bakiye tutarı iki katına çıkmıştır.

Resmi Gazete’ de yayınlanan karar ile ilgili detaylara şu linkten ulaşabilirsiniz.