Raporlar

SEPA Envanter Raporu – 2018

Üye sayımızın arttırılması amacı ile IPSOS ile birlikte yürütülen çalışmanın sonuçlarını içeren envanter raporudur. Rapor 2018 itibari ile Sert Plastik Ambalaj Sektörünün yapısı ve durumu ile ilgili...

SEPA Sektörel Gelişim Raporu – 2016

2016 yılında Analiz Sentez firmasının desteği ile, Sert Plastik Ambalaj sektörünün dinamiklerinin, ihtiyaçlarının, beklenti ve potansiyelinin incelendiği, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği...

Sert Plastik Ambalaj Sektörü Raporu – 2007

Sert Plastik Ambalaj Sektörü Raporu