İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ – 3919.90.80.30

Sayın Üyelerimiz,

27 Mayıs 2021 tarih ve 31493 Sayılı Resmi Gazete kararına istinaden yürürlüğe giren 3919.90.80.30 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları” ithalatında haksıs rekabetin önlenmesine ilişkin yayınlanan tebliğ ile ilgili detaylara Resmi Gazete‘ den ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ediyoruz.