İşyerlerinde Güncel Covid19 Tedbirleri

Sayın Üyelerimiz,

Sektör Mensuplarımız,

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirimde; özellikle aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların iş sözleşmelerinin geçerli veya haklı sebep ile sona erdirilmesi veya bu kişilerin işyerlerine alınmaması durumunda çalıştırılmadıkları sürelerde ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konularında çalışma mevzuatında açık hükümler bulunmadığından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın görüş ve değerlendirmelerine başvurulduğu belirtilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2/9/2021 tarihli yazının 81 il valiliğine gönderilmiş olduğu öğrenilmiştir.

Türkiye Odalar Borsalar Birliğine gönderilen 17.09.2021 tarihli ve E-41515602-000-38611 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ekler:
İşyerlerinde Güncel Covid19 Tedbirleri
İşyerlerinde Güncel Covid19 Tedbirleri ile İlgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bildirimi