İşyerinizin Covid-19 Risk Grubunu Biliyor Musunuz ?

İstanbul Sanayi Odası tarafından sanayi firmalarında uygulanabilecek ve işyerlerinde alınabilecek önlemleri içeren salgın hastalıklarla mücadelede rehber olacak “Salgın Hastalıklarla Mücadele El Kitabı” İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından yayınlandı. Çalışma kapsamında bir çalışanın evinden işyerine ulaşması, işyerinde geçirdiği süre ve işyerinden tekrar evine ulaşımına dair her aşamada gerek işyeri gerekse çalışanlar tarafından yapılması gerekenler çok detaylı bir şekilde ve bilimsel veriler ışığında ortaya konmaktadır.

“Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı” kapsamında bir ilk olarak, Covid-19 özelinde “risk sınıflandırılması” gerçekleştirilmiştir. Risk ölçüm tablosu ve puanlama sistemi sayesinde sanayi tesislerimizin risk grupları bulundukları ilçe, çalışan sayısı, sahip oldukları kapalı ve açık alan miktarı gibi çeşitli kriterlere göre kolayca belirlenebilecek ve tesisler risk gruplarına özel olarak hazırlanmış önlem ve uygulamaları hayata geçirebileceklerdir.

Risk grubunuzu şu linkten öğrenebilir, aynı web sitesi aracılığı ile konu ile ilgili eğitim videosunu izleyebilir, Covid-19 Pandemi sürecinde işyerinizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları konusunda görüş ve önerilerinizi İstanbul Sanayi Odasına iletebilirsiniz. 

Ayrıca İstanbul Sanayi Odası tarafından 16 Temmuz 2020 (Perşembe) günü sektörümüze yönelik olarak düzenleyeceği İSO COVİD-19 Mücadele Standardı Kimya, İlaç, Medikal, Plastik ve Kauçuk Sanayii Web Eğitimine katılımın üyelerimiz açısından faydalı olacağına inanıyoruz.

Eğitimde ;

Covid-19 ve diğer salgın hastalıklar açısından işyerlerinin üretime devam etmelerini sağlayacak önlemler ele alınacak ve el kitabında yer alan önlem ve uygulamaların bir üretim tesisinde nasıl hayata geçirilebileceği anlatılacaktır. Covid-19 ile mücadele toplu davranış değişikliği gerektirdiğinden, söz konusu eğitime firmadan en yüksek katılım eğitimin verimini artıracak, Covid-19 ile mücadelede başarı sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitime katılmak isteyen üyelerimizin CVEN1020 kodlu web semineri linkinden kayıt yaptırması gerekmektedir.