İşletme Değerlendirme Raporu

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Bağlı bulunduğumuz TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisinden Derneğimize ulaşan bildirim detayları şöyledir ;

İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

“İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat” ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Söz konusu rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulmuştur. İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2-6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğindedir.

İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2-6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğindedir.

Rapor tanıtımı ile ilgili youtube kaydını ise şu linkten izleyebilir, işletmeniz ile ilgili raporu e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

SEPA olarak söz konusu raporun, işletmelere, mevcut durumlarını, sektör gerçekleşmelerini dikkate alarak değerlendirme şansı sunacak, gelişime açık yanları tespit edecek faydalı kaynak olacağını düşünüyoruz. Her işletme bir değerdir, ölçeği ne olursa olsun gelişmesi sağlanmalı, gelecek kuşaklara devri için aslına uygun, gerçekçi, ölçülebilir değerler ile analiz edilmelidir. İşletmelerimiz olgunlaştıkça zenginleşmemiz, işsizlikle mücadele edip gelecek kuşaklara daha güzel bir gelecek sağlamamız mümkün olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.