İlgili Resmi Gazete Kararları 25 Mayıs 2023

Küçük ve orta ölçekteki işletmelerin tanımlanması, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda ile ilgili yapılan güncellemeye Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297) linkinden ulaşabilirsiniz.

Aynı tarihli resmi gazete ile yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği linki aracılığı ile  6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedellerinin terkin edilmesine ilişkin usul ve esaslara ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,