İKMİB Plastik Ambalaj Sektörü Çalışma Grubu Toplantısı

21 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Özhuy, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Dirgeme ve Genel Sekreterimiz Sayın Gülçin Kazak’ ın katılım sağladığı İKMİB Plastik Ambalaj Sektörü Çalışma Grubu toplantısında ;

  • Çalışma Grubu Başkanı Sayın Selçuk Gülsün tarafından bölgesel asgari ücret uygulanmasını gerektiren ortamın söz konusu olduğu,
  • İşçilik maliyetleri ile ilgili artışın işçilik ile rekabet imkanını sıfırladığı,
  • Firmalar fiyatlarda anında güncelleme talep ettiğinden hızlı devalüasyonların ticari dengeyi etkileyeceği,
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki hammadde fiyatlarındaki marjın azaldığı,
  • Arabistan’ da dahi Avrupalı firmalara kayış olduğu,
  • 3917 GTIP kodlu ürünlerde bazı ülkelerde rekabet kurallarına aykırı uygulamalar bulunduğu, bu konuda gerekli çalışmaların yürütülmesi gerekliliği,
  • Afrika’ da faaliyet gösteren firmaların dahi EFSA yada FDA standartları gibi standartları talep etmeye başladığı, bu alandaki sertifikasyonların daha da önemli hale geldiği,
  • 3-5 ile sınırlı onaylı geri dönüşüm firması sayısının yetersizliği, bu sayısının en az 30 firmaya kadar yükselmiş olması gerektiği paylaşıldı.

Toplantıda sunulan 21.06.2023 Ambalaj Çalışma Grubu Toplantı Sunumuna göre son 5 yılda kimya, plastik sektörü ve plastik ambalaj sektörü ihracat miktar ve değerleri düzenli artış göstermiştir. Plastik ambalaj sektörü birim değeri 2018 yılında 2,52 iken 2022 yılında 3,87’ e ulaşmıştır. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde ise tüm sektörler hem miktar, hem de birim değer bazında izlenen düşüşün sebebi depremin etkileri olarak açıklanabileceği gibi birim değerde çok fazla yükselme olmasının etkisi ile ticari hacmin daha düşük maliyetli coğrafyalara kaymış olması şeklinde de açıklanabilir. Haziran ayı rakamlarının da düşük gerçekleşmiş olması dikkate alınmalı ve Temmuz ayı verileri yakından izlenmelidir.

İlgili rapor verilerine göre Türkiye plastik ambalaj sektöründe net ihracatçı ülkeler arasında 14. sırada, Avrupa’ da ise 8. sırada yer almaktadır. Toplantıda bahsedilen işçilik maliyetlerinin rekabetçiliğe etkisi konusu bu sıralamaya etki eden faktörlerden biri olabilir.

Diğer yandan İKMİB üyelerine yönelik düzenlenen kimya sektörü yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme konusunda eğitim, danışmanlık ve pazar araştırması seyahatleri ile bilinçlenmelerini sağlayarak katma değerli ihracatlarını arttırmalarını hedefleyen, 36 ay sürmesi planlanan İKMİB UR-GE Projesi ve İsrail Kimya Sektörel Ticaret Heyeti Taslak Programına  ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

Bu bilgiler ışığında üyelerimize sadece üretim verimliliği değil, ihracat verimliliği konusunda da çalışmalar yürütmelerini tavsiye ediyoruz.

Sıradaki Haber : Gelecek Dönem Kongre, Etkinlik ve Fuarlar