Hayat ve Yaşam Kaynağı Suyuna Sahip Çık

Hayat ve Yaşam Kaynağı Suyuna Sahip Çık sloganı Covid19′ dan sonra daha da önemli hale geldi. Covid19 gibi tüm Dünyayı etkisi altına alan virüsün ikinci dalgasını yaşadığımız şu günlerde virüsten korunmamız için en önemli kaynak su.

  • Şehirleşme, küresel ısınma sebebi ile oluşan aşırı yağışlar kanalizasyon alt yapısını zorluyor ve sel felaketlerine sebep oluyor,
  • Toprak verimsizleşiyor, kuraklaşma toprağın su tutma kapasitesi azaltıyor,
  • İçilebilir su kaynaklarımız; Küresel ısınma, hızlı şehirleşme ve Covid19 paralelinde artan hijyen endişesi ile hızla azalıyor.

İSKİ verilerine göre en büyük şehrimiz olan İstanbul’ da barajların  doluluk olanı sadece %26,60. 2011 yılından beri en düşük su doluluk oranına sahibiz. Benzer oranlar Covid19 sebebi ile diğer büyük şehirler içinde geçerli.

Hayat ve Yaşam Kaynağı Suyuna sahip  çıkmamız, daha bilinçli kullanmamız gerekiyor.

  • Covid19 korkularını kontrollü yönetmemiz, su ayak izimizi ölçmemiz ve bireysel parametreler çerçevesinde çözümün parçası olmamız atmamız gereken ilk adım.
  • Diğeri ise son derece değerli olan, toprak tarafından tamamen depolanamayan yağmur sularının kaybını engellememiz. Yağmur suyunu, basit sistemler ile, hijyen kurallarına uygun olarak toplamamız, alternatif su kaynağı olarak kullanmamız.

 

Su tüketiminin fazla olduğu ;

Yağmur suyu içinde “Sıfır Atık” ilkesini hatırlatıyor, Hayat ve Yaşam Kaynağı Suyuna sahip çık diyor, sizleri su ayak izinizi ölçmek için Su Ayak İzini Hesaplamaya davet ediyoruz.