Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler – 01/04/2020

01/04/2020 tarih, 31086 sayılı Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına  dair yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik menşei şahadetnamesi, ürün teslimi, tahlil işlemleri, izin süresi, geri verme, geri verme – kaldırma taleplerinin elektronik ortama taşınması, transit rejimde uygulanan cezaların kademelendirilmesi gibi değişikliklerle ilgili detaylar içermektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan detaylara şu linkten, Resmi Gazete’ de yer alan ilgili yönetmeliğe şu linkten ulaşabilirsiniz.