Görüş Talebi ; Plastik Atıkların Tanımlanması, Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Bertarafı için Teknik Yönergeler

Sayın Üyelerimiz,

Ülkemizin taraf olduğu “Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşmesi” (Basel Sözleşmesi) Sekretaryasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hitaben gönderilen elektronik postada bahse konu Sözleşme Sekretaryası tarafından “Plastik Atıkların Tanımlanması, Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Bertarafı için Teknik Yönergeler” taslağının hazırlandığı bilgisi bağlı bulunduğumuz TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi tarafından Derneğimize iletilmiş olup, bahse konu dokümana ilişkin görüş talep edilmektedir.

Taslak dokümana ilişkin görüşlerin 30 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğe iletilmesi talep edilmektedir. Taslak ile ilgili görüş bildiriminde bulunmak isteyen üyelerimiz 0534 501 48 01 numaralı telefon ve info@sepa.org.tr mail adresinden Derneğimiz ile  iletişime geçerek yönerge taslağını edinebilirler. 30 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10:00‘ a kadar info@sepa.org.tr mail adresine iletilen görüşler Derneğimiz tarafından TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisine iletilecektir. Bilgilerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla,