Gıdayla Temas Uygulamalarında Bisfenol A (BPA) Kullanımına dair Sorular ve Yanıtlar

Bu metin ABD Gıda ve İlaç Kurumu FDA’nın 2013’te yapmış olduğu yazılı açıklamayı içermektedir.

Gıdayla Temas Uygulamalarında Bisfenol A (BPA) Kullanımına dair Sorular ve Yanıtlar

FDA (ABD Gıda ve İlaç Kurumu), pek çok tüketicinin BPA konusundaki kaygısının farkındadır. FDA, BPA’nın güvenliği konusunda kapsamlı araştırmalar yürütmüş ve yüzlerce araştırmayı incelemiştir.Tüketicilere, BPA’nın gıda kap ve ambalajlarındaki mevcut durumda onaylanmış kullanımlarının güvenli olduğuna dair güvence veririz.BPA konusundaki anlayışımızı geliştirmek için ek araştırmalar yürütülmektedir.FDA, gıda ambalajlarında BPA’nın kullanımının güvenli olduğuna dair güvence vermeyi sürdürürken bu araştırmaları da göz önüne alacaktır.

BPA nedir?

Bisfenol A (BPA), polikarbonat belirli içecek şişeleri ve çoğu teneke gıda ambalajlarının kaplama maddelerinin üretiminde kullanılan polikarbonat plastikte bulunan bir kimyasal bileşendir.BPA bazlı plastik şişeler berrak ve serttir.Teneke ambalajlarda BPA bazlı kaplama malzemeleri gıda ile teneke arasında, tenekenin paslanmasını ve metalin gıdaya geçmesini önleyen bir bariyer oluşturur.

Tüketiciler plastik ambalajlar üzerindeki reçine kodunu ambalajın BPA içerip içermediğine dair bir kılavuz olarak kullanabilir.Reçine kodunun 7 olması, kabın BPA içeren bir plastikten üretilmiş olabileceğini gösterir.

FDA, BPA’yı nasıl düzenler?

Kurum, içindeki bileşenlerin gıdaya geçmesinin makul olasılıklar dahilinde olduğu tüm gıda ambalaj malzemelerini düzenler. BPA’nın gıdayla temas eden uygulamalardaki kullanımına dair ilk yetkilendirmeler, FDA’nın gıda katkı yönetmelikleri kapsamında yayınlanmıştı. FDA mevcut durumda genelde gıdayla temas eden maddeleri, üreticiye özel bir bildirim süreci kapsamında inceler. Gıdayla temas eden tüm materyaller için, maddelerin kullanımının güvenli olduğunu kanıtlayacak yeterli bilimsel bilgi mevcut olmalıdır.

FDA gıdayla temas eden maddelerin güvenliğini nasıl değerlendirir?

FDA’nın güvenlik değerlendirmeleri üç faktöre odaklanır.Bunlar, gıda ve içeceklere geçen gıdayla temas eden maddelere birikmeli maruziyet, ambalaj bileşenlerinin kimliği ve güvenli maruziyet düzeyleridir.

BPA güvenli mi?

Evet.FDA’nın bilimsel kanıtlar üzerinde sürdürmekte olduğu güvenlik incelemesine dayanarak, mevcut bilgiler BPA’nın gıda kap ve ambalajlarındaki mevcut onaylanmış kullanımlarının güvenliğini desteklemeyi sürdürmektedir.Pek çok ambalaj bileşeninde olduğu gibi, gıda ambalajından gıda veya içeceklere geçebilen BPA çok küçük miktarlarda olduğundan insanlar düşük BPA seviyelerine maruz kalmaktadır.