Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yayınlandı – 14/02/2020

“Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” 07.02.2020 tarih ve 34658 sayılı onay ile yayımlanmıştır. GEKAP kapsamındaki ürünlerin tanımlanması ve Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’in genel uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler açıklanmaktadır.

Söz konusu usul ve esaslara erişim için tıklayınız.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarına yönelik beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ayrı bir sistem üzerinden ve yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri kazanım katılım payı beyannamesi hakkında duyurusu için tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın beyan ve ödeme işlemlerine ilişkin 05/02/2020 tarihli açıklamalarına erişim duyurusu için tıklayınız.