Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ, 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için %9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı çerçevesinde, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlara ve detaylara şu linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederiz.