Geri Dönüştürülmüş PET Ambalajlar Hakkında

Sayın Üyelerimiz,

Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde PET ambalajlarda çapak ve orjinal hammadde kullanımı ile ilgili bildirim dikkatinize sunulmuştur. 1. paragrafta Türkçe çevirisi olan söz konusu bildirimin İngilizce çevirisine 2. paragrafta yer verilmektedir.

Bilgilerinizi rica ediyoruz.

Geridönüştürülmüş PET Ambalajlar ile İlgili Bildirim (Türkçe Çeviri)

21 Mart 1973 tarihli Bakanlar Kararnamesi’nin 13b(2) maddesi ve sonraki değişiklikler uyarınca, geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat şişeleri en az% 50 orjinal polietilen tereftalat içermelidir.

Tebliğin ilgili olduğu yönetmelik taslağında belirtilen hükümler, 21 Mart 1973 tarihli yukarıda belirtilen Bakanlar Kararnamesinin 13b maddesine eklenmesi ile ilgilidir, paragraf 2’den sonra, paragraf 2a’da şöyledir: ‘2021 yılından itibaren, paragraf 1’de atıfta bulunulan polietilen tereftalat şişeleri için, paragraf 2’de belirtilen orjinal polietilen tereftalat yüzdesi uygulanmaz,  aşağıdaki koşullar altında:

  1. a) Yukarıda belirtilen şişeler, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından olumlu bir görüş verilen ve söz konusu şişelerdeki geri dönüştürülmüş polietilen tereftalatın maksimum yüzdesi ve kullanım koşulları açısından uygun koşulların bulunduğu bir geri dönüşüm sürecinden gelir;
  2. b) Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin görüşüne göre açıklanan kritik parametreler ve operasyonel adımlar bu geri dönüşüm sürecinde uygulanır.

Bu bildirimin taslak metni orijinal sürümünde zaten kullanılabilir. Çeviriler iki ila beş hafta içinde kullanıma sunulacaktır. Detaylar için  ;

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_599_EN_EN

Notification About Recycled PET Bottles (Original)

Regulation updating the Decree issued by the Minister of Health of 21 March 1973, concerning: ‘The hygiene requirements for packaging, containers and utensils intended to come into contact with foodstuffs or with substances for personal use’, limited to recycled polyethylene terephthalate bottles.

Pursuant to Article 13b(2) of the Ministerial Decree of 21 March 1973 and subsequent amendments, recycled polyethylene terephthalate bottles must contain at least 50% virgin polyethylene terephthalate.

The provisions set out in the draft regulation to which the notification relates concern the inclusion in Article 13b of the aforementioned Ministerial Decree of 21 March 1973, after paragraph 2, of paragraph 2a, which reads: ‘Starting from the year 2021, for polyethylene terephthalate bottles referred to in paragraph 1, the minimum percentage of virgin polyethylene terephthalate provided for in paragraph 2 shall not apply, under the following conditions:

  1. a) the aforementioned bottles come from a recycling process for which a favourable opinion has been issued by the European Food Safety Authority and the conditions laid down therein are complied with in terms of the maximum percentage of recycled polyethylene terephthalate in said bottles and the relative conditions for use;
  2. b) the critical parameters and operational steps described in the opinion of the European Food Safety Authority are applied in that recycling process. The other conditions and requirements provided for in this Article shall continue to apply in respect of the bottles referred to above.’

The draft text of this notification is already available in its original version. The translations will be available within two to five weeks.

More details at the following address :

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_599_EN_EN