Gelecekteki Döngüsel Ekonomi İnisiyatiflerine Yön Vermek İster misiniz?

Döngüsel Şehirler ve Bölgeler İnisiyatifi (CCRI), döngüsel ekonomi topluluğunu 2024 ve 2025 yılları boyunca gerçekleştirilecek olan CCRI Çok Taraflı Paydaş Diyalogları‘na katılmaya davet ediyor. Çok Taraflı Paydaş Diyalogları, yerel ve bölgesel yönetimlere, akademiye, sanayi kuruluşlarına ve döngüsel ekonomi alanında bölgesel, ulusal veya AB düzeyinde çalışan kuruluşlara açıktır.

Katılımcılar, kentlerde ve bölgelerde döngüsel ekonominin uygulanmasını artırmak için ihtiyaç duyulan araştırma ve yenilik boşluklarına dair görüşlerini paylaşma şansına sahip olacaklar. Bu diyaloglar, 2025-2027 Ufuk Avrupa Çalışma Programı‘na ve Avrupa Komisyonu’nun gelecekteki döngüsel ekonomi inisiyatiflerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. İnşaat, plastik, tekstil ve elektronik gibi çeşitli sektörleri ve değer zincirlerini ele alarak sunulacak katkılar, CCRI tarafından 2024 ve 2025 boyunca düzenlenecek bir dizi paydaş diyaloğu aracılığıyla toplanacaktır.

Daha fazla bilgi edinmek ve ilgili linkte sunulan anket aracılığıyla katkılarınızı sunmak için lütfen tıklayınız.

Ufuk Avrupa linkinden benzer projeler ve ilgili proje duyurusuna ulaşabilirsiniz.