Eximbank – Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Eximbank, Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracat alacaklarını iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacını karşılıyor.

Uygulama ile ihracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacaklarının iskonto edilmesini, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor.

Kredi kullanımı ile ilgili detaylara Eximbank sayfasından ulaşılabilir.