Enerji Verimliliği Portalı

Sayın Üyelerimiz,

TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından iletilen yazıda, Ulusal enerji verimliliği envanterinin oluşturulması, planlama, projeksiyon, izleme, değerlendirme ve denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik her yıl mart ayı sonuna kadar ticari binalar, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri enerji tüketim verileri ile enerji yönetimlerine ilişkin bilgilerini enerji verimliliği mevzuatı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu yıl itibariyle, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında enerji tüketim bildiriminde bulunmak ve enerji yöneticisi atamakla yükümlü bulunan bina, endüstriyel işletme, elektrik üretim tesisi ve organize sanayi bölgelerine ait bildirimler dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda hizmete açılan Enerji Verimliliği Portalı üzerinden yapılacağı belirtilmekte olup bahse konu portala https://enerjiverimliligi.enerji.gov.tr/ erişilebilmektedir.

İlgilenen üyelerimiz için ayrıntılı bilgiye ETKB – Enerji Verimliliği Portalı hakkında linkinden ulaşabilirsiniz.