Enerji Verimliliği Çalışmaları için Daha Fazla Beklemeyin

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Sizinde bildiğiniz gibi Plastik Sektörünün en önemli maliyet kalemlerinden biri enerji maliyetleri.

Türkiye Plastik Sektörü Dernekleri, uzun zamandır enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunda sektörün sorunlarını Devlet Kurumları ve Bakanlıklar nezdinde dile getiriyor. 2020 yılı içinde yapılan çalışmalar sonrası bu alanda pek çok çalışma gerçekleştirildi ve sorunun çözümüne yönelik adımlar atıldı.

 • Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeler ile YEKDEM maliyetlerinde iyileştirmeler sağlandı, sektörümüz biraz olsun rahatlatıldı,
 • Enerji Verimliliği Desteklerine, 3 yıl içerisinde referans enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt edecek işletmeler için “Gönüllü Anlaşmalar” başlığı altında yeni bir destek kalemi eklendi,

Gelişim ve değişim dönemlerinin en zor yanı günlük rutinden kurtulup, stratejik kararlar almak ve yeniden yapılanmaya gitmektir. Alışılagelmiş, rutin iş döngüsü içinden sıyrılıp sorunlara eleştirel pencereden bakmak, gelişim noktalarını tespit etmek ve işe koyulmak sıradan iş yükü olan insanlar için bile zor iken, işletmeler için bu yapıya geçişin karmaşıklığını çok iyi anlıyoruz. Ancak işletmelerimizin sürdürülebilirliğini; sadece enerji fiyatlarında yapılacak indirimler yada gündelik destekler ile sağlamamız mümkün görünmüyor. Temelde ciddi iyileştirmeler sağlanmadığında, destekler günü idare etme ve zincirin diğer halkalarında zayıflamalara sebep oluyor. Hep birlikte kuvvetlenebilmemiz için ; sorunun tüm paydaşlarının birer adım atarak iyileştirmelere katkı sağlaması gerekiyor.

Elektrik tüketiminde gerçekleştirilecek her iyileştirme, işletmelerimizin yatırım ve gelişimleri için ayırabilecekleri ciddi bütçelere ulaşmalarını sağlayacak, yetkin personelin daha stratejik görevlere geçmesi ve yeni personel istihdamı için kaynak yaratacak, işletme ekosistemini günlük koşuşturmadan verimlilik ve yaratıcılık eksenine taşıyacak, karlılık ve rekabet gücünü arttıracak ve beraberinde büyüme getirecektir. Diğer yandan Türkiye ekonomisine verimlilik ile ciddi katkı sağlayacaktır. 

İşini geleceğe taşımak isteyen işletmelerimizin, enerji verimliliği çalışmalarından elde edebilecekleri kazancın boyutunu hayal etmelerini sağlamak için ekte bilgi amaçlı bir anket formu paylaşılmıştır. Enerji Verimliliği Anket Formu enerji verimliliğindeki mevcut durumunuzu analiz edebilir, yapılabilecek çalışmalar konusunda genel bir bilgi edinebilir ve bu çalışmaların kabaca sağlayacağı maddi kazancı hesaplayabilirsiniz.

Bu çalışmalara başlamaya karar veren işletmelerimiz için mevcut seviyelerini tespit ettikten sonra önerebileceğimiz alternatifler şöyle ;

 • Enerji kullanımlarına bağlı olarak aşağıdaki linkte yer alan Devlet Desteklerine zaman kaybetmeden ve geri adım atmadan başlayabilirsiniz
   • Enerji Verimliliği Destekleri ; yıllık toplam enerji tüketimleri asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) olan ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler,
   • Gönüllü Anlaşmalar ; 3 yıl içerisinde referans enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az % 10 oranında azaltmayı taahhüt edecek endüstriyel işletmeler,
 • Devlet Desteklerine başvurmadan bu alanda çalışmak isteyen firmalarımız Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredileri benzeri krediler ile ilgili detayları araştırabilir,
 • Tam olarak nereden başlayabileceğini bilemeyen işletmelerimiz konu ile ilgili olarak info@sepa.org.tr mail adresimizden yada 0534 501 48 01 numaralı telefondan Derneğimize başvurup, bilgi talep edebilir.

Enerji verimliliği çalışmalarına hiç başlamamış yada çalışmaların başında olan işletmelerimizin için “Gönüllü Anlaşmalar” başlığı altında verilen desteğin iyi bir başlangıç noktası olacağını tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Konu ile ilgili bilgilerinizi rica ederiz.