Enerji Maliyetleri ve Verimlilik Üzerine

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak 2019 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar verimlilik kavramı ekseninde yapılandı, enerji verimliliği odağımızda olan ana konulardan biriydi. Elektrik fiyatlarına getirilen son düzenlemeler, enerji maliyetlerinin diğer sektörlerde olduğu gibi plastik ve ambalaj sektörleri içinde oldukça zorlayıcı seviyelere ulaşmasına sebep olurken, enerji verimliliği çalışmalarını daha anlamlı hale getirdi. Enerji fiyatlarının tüm Dünyada arttığı dikkate alındığında, söz konusu fiyatların ne derece aşağı çekilebileceği konuya farklı açılardan bakan paydaşlar tarafından yoğun olarak tartışılacak olsa da  konuya olumlu açıdan yaklaşıp, daha fazla neler yapılabilir sorusunun yanıtlarını aramak yüksek katma değer sağlayacak alternatiflerden biri gibi görünüyor.

Bir yandan inovatif enerji sistemleri ve bunlar için yaratıcı şebeke depolama çözümleri alanında yürütülen Avrupa Birliği projeleri Funding & tenders (europa.eu) ile geleceğe yönelik kalıcı çözümler aranırken, diğer yandan mevcut yapıda nasıl daha verimli olunur? sorusunun cevaplarını aradığımız şu günlerde Sanayide enerji verimliliği ve enerji verimliliği finansmanı ve Enerji verimliliğinde dijital çözümler, bencmarking çalışmaları, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine çeşitli seminer programları düzenleniyor.

İşletmelerimizin çoğunluğunda enerji verimliliği çalışmaları bulunsa da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği ile ilgili detay ve kaynakların bulunduğu web sayfasının sıklıkla incelenmesini tavsiye ediyoruz. Sanayide enerji yönetimi esasları konusunda yer alan kaynaklar sanayide_enerji_yonetimi_esaslari_cilt_3.pdf, enerji verimliliği ile ilgili kaynaklar Eğitimler – T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  bu sayfada yer alan bilgilendirmelere birkaç örnek teşkil ediyor.

TOBB Meclisleri ve etkileşimde olduğumuz kurumlar ile çalışmalarımızda referans olması ve görüşlerimizde bizlere yön göstermesi açısından enerji maliyetleri ve verimliliği konusunda yapılmasının faydalı olacağına inandığınız düzenlemeleri, teşvik mekanizması önerileri benzeri konularda görüşlerinizi rica ediyoruz.

Unutmayın !

2019 yılı verilerine göre ;

Enerji verimliliğine yapılan 1 € harcama

Enerji üretimine yapılacak 2 € harcamanın yerine geçiyor.

Saygılarımızla,