Endüstriyel Simbiyoz Nedir ?

Endüstriyel simbiyoz; bir kurum yada endüstrinin diğer bir kurum yada endüstri yan ürünlerini kaynak olarak kullanmasına verilen akademik kökenli bir terim. Daha basit bir deyişle üretim aşamasında bir tesiste ortaya çıkan yan ürünlerin başka bir tesiste değerlendirilmesi, ‘değiş-tokuş’ edilmesine, birbirinden bağımsız iki endüstriyel tesis arasında ‘simbiyoz’ yaratılmasına verilen isim.

Peki bu ‘değiş-tokuş’ hangi kaynaklar için olabilir?

Endüstriyel simbiyozda bir kaynak kısıtlaması bulunmuyor. Enerji, su, lojistik hizmetleri ve üretimde kullanılan herhangi bir materyal başka bir tesisin verimliliğini artırmak için girdi olabiliyor. Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi ve sıfır atık çalışmaları endüstri ve toplumu kapsayan global çerçevede endüstriyel simbiyoz çalışmalarından biri. Türkiye ve kurumlarımız atık yönetimi konusunda var olan tartışmalar olsa da kaydettiği aşama ile başarılı endüstriyel simbiyoz uygulama örnekleri ortaya kondu. Kimilerine göre Avrupa’ nın ve Dünya’ nın çöplüğü olarak görülürken global anlamda endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile atığı kaynağa dönüştüren, atıktan fayda yaratan bir ülke konumuna yükseldik.

Atık yönetimindeki yanlış bakış açısı özellikle gıda ve kimya ambalajlarında ambalajsız ürün kullanımının yaratacağı israf nedeni ile ambalaj atıklarına uygulanan “Azalt” ilkesinin çerçevesinin yanlış belirlenmesinde.

Bugün, tüm Dünyada salınan emisyonun %8 ini oluşturan gıda atıklarının simbiyozu ve hatta ortamda oluşan tozun faydaya dönüştürülmesi güncel uygulamalardan.

Güzel haber; Azalt-Yeniden Kullan-Dönüştür ilkesine göre; gıda atıklarından oluşan bu %8 lik emisyonu kaynağında, ambalaj kullanımı ile  azaltmak en doğru olanı. Bu çerçeveden baktığımızda üreticilerimizin gıda atıklarını azaltacak ambalaj çözümlerine odaklanması, gıda üreticileri ve tüketicilerini bu ambalajları kullanmaya teşvik etmesi en doğru olanı.

Et, süt, meyve ve sebze gibi görece korunmasız gıdaların üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini daha iyi analiz edip, daha fazla nasıl koruruz, ambalaj atıklarını nasıl daha etkin yönetiriz, gıda atıkların oluştuğu tarla, perakende  ve tüketim süreçlerinde ambalaj kullanımı ile nasıl fark yaratabiliriz ? konularına daha fazla odaklanmamız gerek.

Bu çerçevede internette yer alan bir makaleden dikkat çeken cümleyi farklı bakış açısı ile de inceleyebiliriz.

‘’Avrupa’da endüstriyel simbiyoz girişimlerinin yaygınlaşmasındaki en önemli itici güç finansal kazanımlardır.’’

İlgili makalede referans gösterilen Eco-Innovation (europa.eu) linkini tüm üyelerimiz açısından faydalı buluyoruz. Avrupa’ da hangi ülkenin hangi alanlarda öncü yeniliklere öncelik verdiğini inceleyebileceğiniz, ülkelerin malzeme, enerji, su ve karbon salınımı verimliliklerini karşılaştırabileceğiniz bir kaynak.

Firmalarımız ülkeler bazında hazırlanan benzer çalışmayı pekala fabrikaları ve/veya bölümleri bazında hazırlayıp şirket içi inovasyon ekosisteminin gelişmelerini hızlandırabilirler.