EFSA, BPA ile İlgili Görüşlerini Ocak Ayında Duyurdu

EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu) BPA ile ilgili raporlarını Ocak 2015’te yayınladı.

FoodDrink Europe’un (FDE) Gıda ile Temas Eden Malzemeler (FCMAT) biriminin uzmanlarından gelen bilgi ve yanıtların yanı sıra EFSA tarafından 2 bölüm halinde yayımlanan belgeler web sayfamızdaki Teknik Yazılar bölümünde bilgilerinize sunulmuştur.

Özet olarak:

– Çok düşük düzeyde maruz kalınması nedeniyle BPA’nın tüketiciler açısından herhangi bir sağlık riski bulunmamaktadır,

– EFSA, tolere edilebilir tüketim (TDI) miktarını vücut ağırlığının her bir kilosu için 4 mikrograma düşürmüştür. Ancak EFSA, bu düşürme kararının BPA hakkında yeni oluşan sağlık endişeleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtmiştir,

– İlan edilen TDI geçicidir (t-TDI) ve fareler üzerinde halen devam eden çalışmanın daha ileri sonuçları beklenmektedir,

– FoodDrink Europe, EFSA’nın BPA’nın hangi yaşta olursa olsun (mevcut seviyede maruz kalan henüz doğmamış bebekler, çocuklar ve ergenler) tüketici sağlığı açısından herhangi bir risk içermediğine ilişkin bulgularını desteklemektedir,

– FoodDrink Europe, BPA’nın ambalaj malzemelerinde kullanımının, EFSA tarafından yapılmakta olan bilimsel risk değerlendirme çalışmasının sonucu beklenmeden bazı üye devletlerce (özellikle de Fransa’da) yasaklanmasının çok talihsiz bir yaklaşım olduğu kanısındadır,

– FoodDrink Europe, üye devletlerce BPA aleyhinde atılan muhtelif adımların çözülmesi amacıyla Avrupa Komisyonu’ndaki lobi faaliyetlerini sürdürecektir.