Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği

Sayın Üyelerimiz,

16 Ağustos 2023 ve  32281 tarihli Resmi Gazete kararı ile yayınlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği;  dış ticarete konu ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine ilişkin yapılacak işlemlere dair usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin içeriğinde ambalaj ile ilgili bazı gereklilikler söz konusu olup, ilgili detaylara resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230816-1.htm linki aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,