Depozito Planları, Bildirimleri ve Değerlendirme Esasları

Sayın Üyelerimiz,

Depozito Planları, Bildirimleri ve Değerlendirme Esasları ile ilgili TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile GEKAP ve Depozito sistem beyanları ile ilgili uygulama detayları Derneğimize ulaşmıştır.

29/6/2020 tarihli ve 66745475- 145.07-132871 sayılı Bakan Oluruna esas yayımlanmış olan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına çerçevesinde depozito uygulaması yapan piyasaya süren İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde depozito uygulaması yapan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak depozito uygulamaları ile geri kazanım katılım payı ilişkilendirmesine dair bilgilendirme yazısı özetle ;

Depozitolu ambalajların geri toplanabilir kısmı için GEKAP muafiyeti bulunduğunu,

Geri toplanamayan kısım için geri kazanım katılım payı ödenmesi gerektiği,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanlığı uhdesinde piyasaya süren işletmeler tarafından 2020 yılı için verilmiş olan GEKAP Beyanname verilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca temin edilip karşılaştırmalı değerlendirmeye tabi tutulmaya başlandığı,

Ambalajları için depozito sistemini uygulayan işletmelere yönelik  “Depozito Planları, Bildirimleri ve Değerlendirme Esasları” başlıklı bir duyuru hazırlandığı,

İşletmelerin, GEKAP ve depozito sistemi ile ilgili ambalajlara ait depozito planları, geri toplanamayan ambalajlara ilişkin verilerin izlenmesi gibi detayların https://ambalajdepozito.csb.gov.tr  adresinden takip edilebileceği,

Yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için depozito sistemini uygulayan piyasaya süren işletmelerce 2020 yılında piyasaya sürülen ancak geri toplanamayan ambalajları için gerekli değerlendirmeleri yaparak öncelikle 2021 yılı I. Dönem Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde ilgili bölümlerin doldurulması, 2020 yılı depozito uygulamalarına ilişkin faaliyet raporlarını ise 30.06.2021 tarihine kadar “Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi” uygulaması üzerinden sunulması gerektiğini bildirmektedir. 

Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi ve uygulamalara ilişkin detaylara şu linkten ulaşabilirsiniz.

Depozito ve geri dönüşüm sisteminin gelişiminin, sert plastik ambalaj sektörü gelecek vizyonu açısından önemli bir aşama olacağına inanıyor, 30.06.2021 tarihine kadar GEKAP ve Depozito sistemi açısından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler konusunda bilgilerinizi rica ediyoruz.