Covid19 – Çalışma Rehberi Afişleri

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi’ nden, Derneğimize iletilen yazı ile ; T.C. Cumhurbaşkanlığı kararı ile faaliyetine izin verilen sektörler dahil toplam 39 sektördeki işyeri, yaşam alanları ve ulaşım araçları ile ilgili Bilimsel Danışma Kurulumuz tarafından hazırlanan Çalışma Rehberlerinin afişlerinin gerekli yerlere asılması konusunda bilgi iletilmiştir.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html

Yeni dönemde tedbirlere tam uyumu sağlamak için, bütün şehirlerde yukarıdaki sektörlerdeki işyerlerinin girişlerine kendileri ile ilgili “Çalışma Rehberi Afişi” ve “Kapasite Bilgisi Afişi” nin, genel mekanlarına “COVID 19 Bilgilendirme Afişi” nin ve lavabo alanlarına “Lavabo Alanı İçin Bilgilendirme Afişi” nin asılmasının sağlanması, ulaşım araçlarına ise kendileri ile ilgili “Çalışma Rehberi Afişi” nin asılmasının sağlanması konusunda memnuniyet duyulacaktır.

SEPA Notu : Koronavirüs sürecinde “evde kalarak” sürece katkı sağlayan çalışanların, dışarıda çalışanlara kıyasla daha az maske kullanma ve sosyal mesafe kavramını görece hafif uygulaması sebebi ile çalışma alanına döndüğünde bu parametrelere uyum sorunu yaşaması oldukça olağan bir durumdur. Bu nedenle söz konusu afişlerin, belirtilen noktalara asılmasının Covid19′ dan korunma konusunda önem arz ettiğini düşünüyoruz.