Çek Takas İşlemleri – Güncel Düzenleme

Sayın Üyelerimiz,

30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda yer alan Geçici madde 3-(1)  ;

“Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir” hükmü yer almaktaydı.

Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi tarafından Derneğimize ulaşan bilgilendirme ile ;

Covid19 sürecinin başlangıcından bugüne kadar tedarik zincirini aksatmadan, her türlü sağlık riskini göze alarak çalışmaya devam eden işletmelerimizin bu süreçte hammadde, elektrik, yarı mamul temini sağlayan yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerine, çalışan personellerine, devlet kurumlarına karşı yerine getirmesi gereken maddi sorumluluklarını aksatmasına sebep olabilecek bu uygulama ile ilgili olarak  Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında çek takas işlemleri ve karşılığı olan çeklerin tahsilatına tekrar başlandığı bilgisi ulaştırılmıştır.

Detaylara şu linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederiz.