Bugün Dünden Daha Güçlüyüz

Sayın Sektör Mensuplarımız,

2019 yılı itibari ile başladığımız değişim sürecimizi atılması gereken adımları atarak sakin ve kararlı adımlarla devam ettiriyoruz. Aralık 2021 itibari ile yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin belirlenmesinin ardından, 2022-2023 yılı faaliyet takvimimizi bu dönem için önemli gördüğümüz başlıkları esas alarak dört ana kategoride belirledik. Yeni dönemde ;

  • Yeşil Mütabakat, Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi,
  • Tedarik Zincirinin Mükemmelleştirilmesi, Verimlilik,
  • Sektörel İhracat Kapasitesinin Arttırılması,
  • Teknik Personel Yetkinliklerinin Arttırılması konularına odaklanırken üye sayımızı sadece nitelik olarak değil nicelik olarak arttırmayı odağımıza aldık.

2019 yılında 27 olan üye sayımızı, 2021 Aralık ayı itibari ile 36 üyeye, 2022 Mart ayı itibari ile 43 üyeye yükselttik.

Toplumun gücünün bireylerin gücünden fazla olmasının temelinde ortak sorunların doğru tespit edilmesinin önemli olduğuna inandığımız için bu alanda çalışmalarımıza hızla devam ediyor ve sektör firmalarımızın sadece sert plastik ambalaj sanayicilerinin Derneği olarak faaliyet gösteren SEPA’ yı desteklemeye davet ediyoruz.

Öncelikli amacımız yıllardır gündemimizde olan ve bugünde önemini koruyan tedarik zinciri, enerji problemleri gibi kronik problemlerde sektörümüzün sorunlarını etkin çözebilmek, devlet kurumlarını sektörümüz bazında doğru bilgilendirmek ve dolayısı ile doğru yönlendirebilmek.

Sanayicilerimizin SEPA’ ya her gün daha fazla inanması ve katılım göstermesi bizlere doğru adımlar attığımızı hissettiriyor. Sert plastik ambalaj sanayicileri olarak kalite, verimlilik, çevre, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomik parametrelere dayalı üretim ile kurumsal marka imajımızın ve finansal yapısı güçlü şirketlerimizin sayısının artacağına eminiz. Sektörümüzü bu anlamda bilgilendirmek ve yüreklendirmekten mutluluk duyuyoruz.

Geçmiş dönem çalışmalarımız ile ilgili detayları ekli dökümanda dikkatinize sunuyor, “Yarın bugünden  daha güçlü olmak için desteğinizi talep ediyoruz. “

Saygılarımızla,

Ekler:
2019-2021 Faaliyet Dönemi Çalışmalarımız
2019-2021 Faaliyet Dönemi Çalışmalarımız