Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Etiketlenmesi Hakkında

Sayın Üyelerimiz,

Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğinde ambalaj malzemeleri ve ambalajın etiketlenmesi ile ilgili bildirim dikkatinize sunulmuştur. 1. paragrafta Türkçe çevirisi olan söz konusu bildirimin İngilizce çevirisine 2. paragrafta yer verilmektedir.

Bilgilerinizi rica ediyoruz.

Ambalaj Malzemelerinin Etiketleriyle Ambalajın Etiketlenmesi ile ilgili Bildirim (Türkçe Çeviri)

Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik taslağının 2. maddesi ile ambalaj malzemelerinin etiketleriyle ambalajın etiketlenmesi zorunludan isteğe bağlı olarak değiştirilir. Ambalajın 97/129/EC sayılı Karar’da listelenen ambalaj malzemelerinden yapılması ve üretici veya paketleyicinin etiketlemeyi seçmesi durumunda, etiketleme için 97/129/EC sayılı Karar’da öngörülen ambalaj malzemeleri tanımlama sistemi kullanılacaktır. Bununla birlikte, ambalaj edinen, 97/129/EC sayılı Karar kapsamındaki ambalaj malzemelerinden yapılan ambalajları, bu Kararda öngörülen ambalaj malzemelerine ilişkin tanımlama sisteminin kullanılması kaydıyla, kullanılan ambalaj malzemesi türlerini gösteren şekilde ithal edebilir.

Diğer değişiklikler çoğunlukla editoryaldir ve bunların hiçbiri iç pazar üzerinde bir etkiye sahip yoktur.

Bu bildirimin taslak metni orijinal sürümünde zaten kullanılabilir. Çeviriler iki ila beş hafta içinde kullanıma sunulacaktır.

Detaylar için  ; http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_597_EN_EN

Notification About Packaging and Packaging Waste Labeling Procedure (Original)

Article 2 of the draft regulation about packaging and packaging waste modifies the labelling of packaging with labels of packaging materials from mandatory to voluntary. In the event that the packaging is made of packaging materials listed in Decision 97/129/EC and the manufacturer or packer chooses to label it, the packaging materials identification system provided for in Decision 97/129/EC shall be used for the labelling. However, the acquirer of packaging may import packaging made from packaging materials covered by Decision 97/129/EC, indicating the types of packaging materials used, provided that the identification system for packaging materials provided for in this Decision has been used to identify them.

 

Other changes are mostly editorial, none of which has an impact on the internal market.

 

The draft text of this notification is already available in its original version. The translations will be available within two to five weeks.

More details at the following address :

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/nview.cfm?p=2021_597_EN_EN