Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik – 13/03/2020

Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği GEKAP Yönetmeliği paralelinde güncellendi.

Şubat 2020 – Mart 2020 dönemleri ambalaj sektörü paydaşları için Geri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yoğun görüşme ve toplantıların gerçekleştirildiği bir dönem oldu. ISO, ITO, PAGEV ve TOBB Plastik Meclisi tarafından düzenlenen toplantılarda GEKAP Sistemi ile ilgili tespitler, aksaklığa müsait konular sıkça dile getirildi. Yoğun etkileşimler sonrası GEKAP Beyanname ve ödeme süresinin Mart sonuna ertelenmesi, ambalaj sektörünü ve ambalaj sektörü ile ilişkili sektörleri biraz olsun rahatlattı.

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak coronavirüs ile mücadele sürecinin de dikkate alınarak, GEKAP yönetmeliğinin 1 yıl süre ile ertelenmesi ile ilgili talebimizi GEKAP yönetmeliğini geliştirici önerilerimiz ile birlikte ilgili birimlere ilettik.

Diğer yandan, 13/03/2020 tarihinde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile , “1.1.2020 yılından itibaren Geri Kazanım Katılım Payı ödemekle yükümlü kılınan ambalajlı ürün piyasaya sürenler için 2020 yılı sonrasına ait ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini sağlama yükümlülüğü kaldırılarak, bahse konu hedefler Sıfır Atık Yönetmeliği’nin genel ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ülke hedefi olarak düzenlendiği” duyuruldu.  

13/03/2020 tarihlinde Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya şu linkten ulaşılabilir.