Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği – Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize ulaşan 66745475-145-07-E.208981 sayı ve 08 Ekim 2020 tarihli yazıya istinaden 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca piyasaya arz edilen ambalajlarının üreticilerinin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile üyelerimize gerekli bilgilendirmenin yapılması istenmektedir.

Ambalaj üreticileri “bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar ile piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlarına ilişkin bildirimler ile bu ambalajların bu yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine ilişkin bildirimleri, ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle yükümlüdür. Ayrıca yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlarına ilişkin üretim proseslerine konu girdilerin bir kısmının yurt içinde toplanan atıklardan veya bu atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemeden sağlamaları zorunlu tutulmuş ve bu hususa ilişkin bildirim ve beyanlarını da ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunmaları istenmiştir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu uygulama ile ilgili detayları içeren yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ekler:
Ambalaj Üreticileri Yükümlülükleri
Ambalaj Üreticileri Yükümlülükleri
Ambalaj Üreticileri Yükümlülükleri
Ambalaj Üreticileri Yükümlülükleri