Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik...

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uygulamalarının geliştirilmesine ve açıklayıcı örnekler ile desteklenerek netleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan...

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzattıldı

25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete kararı ile yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurt...

TOBB-Teoriden Pratiğe, Girişimciler için Bilgilendirme Webinar'ı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından düzenlenen, 3 haftalık, ücretsiz, online konferansın ana teması ;

"Sektörde Başkanlar Konuşuyor" Webinar - 18/06/2020

18 Haziran 2020 Perşembe günü, 15.00 - 17.00 saatleri arasında düzenlenecek "Sektörde Başkanlar Konuşuyor" başlıklı webinar, sektör...

Plastik ambalajın gücüne inanıyoruz!

Plastik ambalaj “güvenlidir, hijyeniktir, hafiftir, emniyetlidir, dayanıklıdır, çok amaçlıdır, düşük karbon ve su ayak izine sahiptir, pazarlamada yaratıcılık sunar, geri dönüştürülebilirdir”

Haberler

Sponsorlarımız
Üyelerimiz
Diğer Dernekler