Yatırım Projeleri Görüş Talepleri

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisinden Derneğimize ulaşan bilgiler yatırım alanında yapılan düzenlemeler konusunda yoğun bir döneme girilmiş olduğunu gösteriyor....

GEKAP - Sıkça Sorulan Sorular Yayınlandı

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesindeki ürünlerin geri kazanım katılım paylarının beyanı ile tahsiline yönelik...

Avrupa Yeşil Mutabakatı Görüş Talebi - 06/08/2020

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi tarafından Derneğimize ulaşan bilgilendirme şöyledir ; Avrupa Birliği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2021...

Güncelleme - GEKAP Yönetmeliği'nin Uygulama Usul ve Esasları - 23/07/2020

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisinden, Derneğimize ulaşan bilgilendirmede 23/07/2020 tarihi itibari ile GEKAP Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarında güncelleme...

Plastik ambalajın gücüne inanıyoruz!

Plastik ambalaj “güvenlidir, hijyeniktir, hafiftir, emniyetlidir, dayanıklıdır, çok amaçlıdır, düşük karbon ve su ayak izine sahiptir, pazarlamada yaratıcılık sunar, geri dönüştürülebilirdir”

Haberler

Sponsorlarımız
Üyelerimiz
Diğer Dernekler