Mevzuat

Ambalaj Atıkları

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 30995-31/12/2019.pdf - YENİ!

Sıfır Atık Yönetmeliği 30829-12/07/2019.pdf

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 28305-24/08/2011.pdf

AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi CONSLEG:1994 L0062-18/02/2004 - Türkçe metin.pdf

 

Gıda ile Temas Eden Malzemeler

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği 30989-25/12/2019.pdf - YENİ!

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği 30989-25/12/2019.pdf - YENİ!

Gıda ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Yönetmeliği 28157-29/12/2011.pdf

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği 26807-05/03/2008.pdf

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Etiketleme Kuralları Tebliğ 24857-25/08/2002.pdf

Gıda ile Temas Eden VCM Tebliği 24663-06/02/2002.pdf

 

Hazır Ambalajlı Mamuller

Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik 26215-01/07/2006.pdf

Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler için Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik 26215-01/07/2006.pdf

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik 24722-10/04/2002.pdf

Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik 24723-11/04/2002.pdf

 

Tehlikeli Maddelerin Ambalajları

ADR Yönetmeliği 26907-15/06/2008.pdf

 

Diğer Konular

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30854-06/08/2019.pdf